Setiap anak adalah individu yang unik

Sekolah Tumbuh Latest News

Jogja Educational Spirit

Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani

sekolahtumbuh

SD Tumbuh 1

Jl. AM. Sangaji No. 48, Yogyakarta , Telp/Fax: 0274 - 557970

SD Tumbuh 2

Jl. Amri Yahya No. 1, Gampingan, Wirobrajan, Yogyakarta, Telp: 0274 - 589680

SD Tumbuh 3

nDalem Mangkubumen KT III/264, Yogyakarta, Telp/Fax: 0274 - 384246

Tumbuh High Shcool

Jl. Amri Yahya No. 1, Gampingan, Wirobrajan, Yogyakarta, Telp: 0274 - 9548004

 

Follow Us

fb  Twitter  g