Festival Dolanan Tradisional di SD Tumbuh 3

Nguri-uri kabudayan iku kawiwitan seka isih bocah. Werna-werna dolanan dadi pandemenan para bocah sing seneng guyub. Saiki macem-macem dolanan bocah trdisional isih lestari. Akeh wong-wong kang peduli lan nguri-nguri dolanan tradisional. Ana ing dina iki SD tumbuh 3 uga turut nguri-nguri kabudayan iki. Ora mung ngerti dolanan tradisional nanginh uga ajar gawe dolanan tradisional.(21072017). (Photo/Words:Tumbuh Primary School)